אודות

עמותת שבועת האדמה פועלת לקידום חקלאות עירונית ופיתוח קהילתי כלכלי מקיים.

פעילות העמותה התחילה בשנת 2007 בהקמת הגינה הקהילתית חקלאית קלישר. גינת קלישר הוקמה בשיתוף עם מרכז הקליטה לעולים מאתופיה והפכה לסמל ומודל לחיקוי להקמה של גינות נוספות ברחבי הארץ.

כיום שותפה שבועת האדמה למהלכים מקומיים וארציים הקוראים לקידום חקלאות עירונית ויצרנות מקומית במטרה לשפר את איכות החיים בסביבה העירונית.