פארק הדגמה – קיימות וחקלאות עירונית

חקלאות עירונית כוללת בתוכה מגוון שיטות ומודלים לגידול מזון בעיר. אחת המטרות שלנו לשנה זו היא להפוך את השטח בו אנו עובדים לרצועה אחת רציפה היוצרת  אזור ייחודי בלב העיר הכולל מודלים שונים לחקלאות בת קיימא .

פארק ההדגמה כולל את גינת קלישר, החווה העירונית, יער מאכל קהילתי, גינון ורטיקלי וגינון ציבורי אכיל. הפארק יכלול פינות צל, פינת משחקים , שילוט הסברתי ועוד.