חקלאות עירונית

חקלאות עירונית היא שם כולל למגוון דרכים ושיטות לגידול אוכל טרי ומזין בעיר. החקלאות העירונית עושה שימוש בשטחים "מתים" שונים ברחבי העיר: פינות מוזנחות,  גגות ואף קירות הבניינים והופכת אותם לשטחים ירוקים, מלבלבים ומניבים. חקלאות עירונית באה  לידי ביטוי באופנים שונים ולכל אחד הייחוד שלו; מגינות פרטיות במרפסות או חצרות פרטיות דרך גינות קהילתיות שכונתיות ועד לחוות עירוניות מסחריות המספקות מזון ותעסוקה לתושבי האזור. בין אם מדובר בחקלאות ברמה הפרטית, הקהילתית או המסחרית, העשייה החקלאית העירונית מתקיימת בד בבד עם הקשר לתושבים ולקהילה. תושבי העיר זוכים במקום מפגש המאפשר עשייה משותפת, המקדמת בו בזמן את העיר אל עבר עתיד ירוק יותר.