earth

ברוכים הבאים לאתר שבועת האדמה Earth's Promise

עמותת שבועת האדמה פועלת לקידום חקלאות עירונית ופיתוח קהילתי-כלכלי מקומי ומקיים.

על ידי יצירת מודלים פשוטים של חקלאות עירונית ויצרנות מקומית, העמותה הופכת שטחים מוזנחים לפינות ירק מניבות ובריאות. גידול מזון ליד הבית מספק תוצרת טרייה, איכותית ואורגנית לתושבי העיר, מגדיל את מקורות התעסוקה, מקדם מערך של מזון מקומי ותורם להעלאת איכות החיים בסביבה העירונית.

להזמנת ירקות אורגניים מהחווה העירונית